ultrasonik booster
ultrasonik booster

Ultrasonik Booster

Boosterların temelde Ultrasonik Kaynak Makinalarında iki görevi vardır; ilki, konvertörden gelen mekanik titreşimleri, kaynak kalıbına,horna aktarma ve diğeri ise Güç dönüştürücüsünden gelen 20 Mikronluk mekanik titreşim genliğini seçilen malzemenin ergime noktasına göre kaynakta ihtiyaç duyulan mekanik titreşim genliğini ayarlama, bir diğer yardımcı görevi ise aynı zamanda konvertör, booster ve horn üçlü sisteminin serbest halde yataklanmasıdır.

Termoplastik malzemelerin bünyesel yapılarının amorf veya yarı kristal yapıda olması ultrasonik kaynak işleminde farklı neticeler verir. Bu sebeple farklı genlik değerleri ile kaynak yapabilmek için boosterlara ihtiyaç vardır.Boosterlar genellikle renk kodları ile adlandırılmaktadır. Genlik ayarlayıcıları genellikle parça boyutlarına ve malzemenin türüne göre seçilirler. Branson Ultrasonik A.B.D. tarafından üretilen başlıca boosterları aşağıda verilen tablodaki gibi sınıflandırılmaktadır.

branson ultrasonik booster

Bilgi İçin

Demirkıran Makina

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz...
İletişim